Logo Honda Fahrzeuge Honda HR-V, nach PS/kW sortiert

Im Kostencheck:

Honda HR V Diesel:

Honda HR V Benziner: